Døgnvakt: 33 44 33 00   |   Gratis befaring   |   post@nesthood.no

Døgnvakt: 33 44 33 00  |   post@nesthood.no

%%order_class%% .el_gravity_forms_styler_wrapper .gform_confirmation_wrapper .gform_confirmation_message

Brannvern

Brannvern

Nesthood Brannvern har kvalifisert verksted og sertifisert personell til å utføre vedlikehold av, Håndslokkere og Brannslanger kategori GRØNN i henhold til NS 3910:2020 og NS-EN 671-3:2009

Ved å samarbeide med Nesthood Brannvern AS vil du oppleve den gode gamle serviceinnstillingen og samtidig en fremtidsfokusert og moderne bedrift som alltid setter kundene først!

Du kan alltid være sikker på at ditt brannvern er ivaretatt samvittighetsfullt og riktig ved å samarbeide med Nesthood brannvern AS

Nesthood Brannvern AS vokser og ønsker å vokse videre ved at fornøyde kunder omtaler oss positivt i markedet. Nesthood Brannvern har kompetent verksted og sertifisert personell til å utføre periodisk vedlikehold og reparasjon av: Håndslokkere og brannslanger kategori GRØNN samt omfattende digital rapportering i henhold til NS 3910:2020 og NS-EN 671-3:2009

Vi monterer etterlysende skilting for slukkepunkter og anvisninger for rømningsvei.

Vi utarbeider handlingsplaner og branntekniske kart for alle typer næringskunder også landbruk

Vi monterer også pålitelige seriekoblede brannvarslere i topp kvalitet.

Ønsker man å sette bort egenkontroll av brannvernutstyr med dokumentasjon, så tar vi oss av dette også.

Brannvern er viktig for alle!

Alle næringsbygg, landbruk, fellesområder i borettslag, samlingslokaler, treningslokaler osv har et krav om periodisk vedlikehold av brannslukkeutstyr fra kompetent person en gang pr år samt egenkontroll hvert kvartal.

Private boliger har et krav om periodisk vedlikehold av brannslukkeutstyr fra kompetent person hvert femte år og egenkontroll hvert kvartal.

 

Aktuelt om brannvern

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20

Forskrift om brannforebygging https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon https://nso.no/industrivern/brannvern/

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127

Kontakt oss

Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon eller tilbud. Vi tilbyr også kostnadsfri befaring dersom dette er ønskelig.

Vennligst bruk kontaktskjemaet, eller kontakt oss direkte på telefon: 33 44 33 00