Døgnvakt: 33 44 33 00   |   Gratis befaring   |   post@nesthood.no

Døgnvakt: 33 44 33 00  |   post@nesthood.no

%%order_class%% .el_gravity_forms_styler_wrapper .gform_confirmation_wrapper .gform_confirmation_message

KSL – Brannvern i landbruket

av | apr 2, 2021 | Brannvern

KSL – Brannvern i landbruket

I denne bloggposten har vi prøvd å lage en oversikt over KSL og Brannvern i landbruket på best mulig måte. Det er ikke i vår intensjon å tre noen regler ned over ørene på folk ei heller være belærende.

Reglene for kontroll av slokkeutstyr ble skjerpet i 2020 i Forskrift om brannforebygging. Denne skjerpingen har også ført til standarden NS 3910:2020 (Ny utgave av NS 3910 for vedlikehold av håndslokkere) også har blitt skjerpet. Dette har igjen ført til at KSL også har blitt skjerpet og at landbruket trenger en ekstern godkjenning av brannslukningsutstyr hvert år for å unngå avvik. Service på slokkeutstyret skal utføres av kompetent virksomhet (godkjent verksted). Man kan utføre egenkontrollene selv hvert kvartal.

Nesthood Brannvern AS har eget godkjent verksted med sertifisert personell for å utføre denne typen kontroller.

Vi kan utføre kvalifisert vedlikehold av: Håndslokkere/Brannslanger kategori GRØNN i henhold til NS 3910:2020 og NS-EN 671-3:2009

Vi har laget en hensiktsmessig tjeneste i samarbeid med landbruket.

1. Vi har etablert et godkjent verksted for vedlikehold av slukkeutstyr
2. Vi har godkjent personell for årlig periodisk kontroll.
3. Vi har godkjent personell til å utføre 5 og 10 års hovedservice.
4. Vi utfører kontrollen hos deg på gården.
5. Vi lager beredskapsplan / beredskapsplakat iht KLS sine maler for Driftsbygning og Tun
6. Vi kan også utføre egenkontrollene hvis ønskelig.
7. Våre kunder på skadedyrkontroll vil få fordeler på våre brannvern tjenester.

 

Hva sier regelverket?

Det skal utføres en kontroll av hånslukkeutstyr brannslukkere, pulver, skum, CO2 og brannslanger 1 gang i året av en ekstern godkjent kontrollør. Kontroll og service utføres etter NS 3910:2020 Brannmateriell – Vedlikehold av håndslokkere og NS-EN 671-3:2009 Faste brannslokkesystemer – Slangesystemer – Del 3: Vedlikehold av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange. Alle slukkepunkter er merket og signert med vedlikeholds etikett samt plombert med årets farge av utførende tekniker hos Nesthood Brannvern AS.

Det skrives en rapport som gårdbrukeren får som dokumentasjon.

 

Årskontroll utført av eksternt kompetent virksomhet

Kontroll består av å kontrollere vekt av slokkemiddelet test av trykkindikator

Utvendig kontroll av
• korrosjon/skader
• etiketter
• betjeningsmekanismer
• utløpedysen
• pulverets flyktighet
• slokkerens slange
• plombering av slokkeren.

Kontrollen skal dokumenteres og utføres av en sertifisert/kompetent person.

 

Hovedservice hvert 5. og 10. år

På 5 og 10 årskontrollen skal alt i årskontrollen gjennomføres i tillegg punktene nedenfor:
• tømming/kontroll av slokkemiddel
• innvendig korrosjonskontroll
• Utvendig piktogram kontroll
• Pakningsbytte
• trykksetting av slukker
• kontroll av alle mekanismer i slokker

 

Egenkontroll hvert kvartal (4 ganger pr år).

Det skal også utføres egenkontroll hvert kvartal på utstyret. Egenkontrollen kan gjøres selv av den enkelte, husk dokumentasjon. Vi kan være behjelpelige med å veilede slik at du kan utføre egenkontrollen selv, eller så kan vi ta egenkontrollen for deg.

Visuell kontroll av slokker består av følgende: (eier/brukers ansvar)
• Er slokkeren plassert på “angitt sted” (kjenner alle i husstanden/bedriften til angitt sted?)
• Er angitt sted merket med etterlysende opplysningsskilt?
• Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
• Er slokkerens bruksanvisning leselig? Vender bruksanvisningen ut i rommet?
• Har slokkeren synlig skader?
• Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
• Er sikringsplinten intakt og plombert?
• Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slokkeren)
• Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren
• Pulverslokkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

Om det oppdages feil på slokkeren skal kontrollør/servicefirma kontaktes.

 

KSL-kartleggingsverktøy for helse, miljø og sikkerhet

https://ksl.matmerk.no/no/ksl-hjelp/hms

 

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

https://www.lbk.no/forebygging/praktiske-rad/sjekk-slokkeutstyret/

https://www.lbk.no/forebygging/praktiske-rad/rotter-og-mus/

 

Andre relevante linker:

Forskrift om brannforebygging https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

Forskrift om hold av storfe https://lovdata.no/forskrift/2004-04-22-665/§16

Forskrift om hold av svin https://lovdata.no/forskrift/2003-02-18-175/§16

Kjøp Norsk

Kontakt oss

Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon eller tilbud. Vi tilbyr også kostnadsfri befaring dersom dette er ønskelig.

Vennligst bruk kontaktskjemaet, eller kontakt oss direkte på telefon: 33 44 33 00