Fuglesikring

Alt du trenger å vite om fuglesikring av bygg

Fugler kan i mange tilfeller være et stort problem om de befinner seg på feil sted. Fugler kan forårsake omfattende skader på bygninger, skilt, kjøretøy etc. Avføring kan også føre til missfarging og korrosjon. Denne siden og teksten omfatter ikke flaggermus. For flaggermus gjelder egne og strengere regler enn fugler.

Fuglesikring

Nesthood fuglesikring består av en rekke tiltak som kan eliminere problemet. Vi tilbyr effektive løsninger som hindrer fuglene å slå seg til ro, eller komme seg inn i bygninger uten at vi på noen måte skader fuglene. Våre løsninger er enkle å tilpasse på en diskret måte i forhold til arkitektur. Å sikre fasader mot fugler kan være viktig for å forhindre skader på bygningen og for å opprettholde et rent og pent utseende.

Når kan man gjøre tiltak?

Tiltak kan gjøres utenfor redebyggingsperioden og hekketiden og etter at fuglene har forlatt redet.  Er det ikke noe rede, men en landingsplass for fugler kan man gjøre tiltak når som helst for å lage dårlige landingsforhold.

 

Her er noen måter å sikre fasader mot fugler på:

 

Fuglenett:

Fuglenette er tynne, sterke nett laget av nylon eller polyetylen som kan spennes over områder der fugler vanligvis samler seg, for eksempel takutstikk, balkonger eller vindusåpninger. Dette hindrer fuglene i å lande eller bygge reder på disse stedene.

Pigg- eller nålebånd:

Pigg- eller nålebånd er plast- eller metallstrimler med skarpe pigger som monteres på overflater der fugler pleier å lande. Disse piggene gjør det vanskelig og ubehagelig for fuglene å sitte på disse områdene.

Elektriske fuglesikringsmidler:

Disse enhetene sender svake elektriske støt gjennom metallstenger eller ledninger som er montert på bygningen. Dette skremmer fuglene bort når de kommer i kontakt med ledningene.

Skremmende lyder og bevegelige objekter:

Skremmende lyder som skudd, eller bevegelige objekter som plasthauker eller ballonger med øyne kan skremme bort fuglene. Imidlertid kan disse metodene være midlertidige og krever vedlikehold.

UV-behandlede vinkelprodukter:

UV-behandlede vinkler kan monteres på overflater der fuglene normalt lander. Vinklen gjør det vanskelig og lande og fungere sklir av underlaget.

Robotklipper uten klippemekanisme:

Robotklippere på flate tak, klippemekanismen (kniver) er demontert.

Rengjøring og vedlikehold:

Hold fasaden ren for matrester, søppel og annen matkilde som kan tiltrekke seg fugler. Regelmessig vedlikehold kan også bidra til å hindre at fugler bygger reder eller hekker på bygningen.

Profesjonell hjelp:

Hvis du har alvorlige problemer med fugler som forårsaker skader eller helseproblemer, kan det være lurt å kontakte profesjonelle skadedyrbekjempelsesfirmaer som spesialiserer seg på fuglesikring for hjelp.

Det er viktig å merke seg at når du forsøker å sikre fasader mot fugler, bør du ta hensyn til lokale lover og forskrifter som regulerer behandlingen av ville dyr. Det er også viktig å velge metoder som ikke skader fuglene, men bare avskrekker dem fra å komme nær bygningen.

Fjerning av reir

Man kan fjerne fuglereir straks fuglene starter byggingen av disse. Dette gjelder typisk måkereir på bygninger. Naturmangfoldlovens § 15 sier at høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Spørsmålet er derfor: Når er et reir «ferdig bygget» og definert som et reir i lovens forstand, og dermed beskyttet av § 15.

Man må være tidlig ute, og være aktiv med å fjerne de første stråene/pinnene eller annet materialet når fuglene begynner å bygge. Når egg er lagt er det ikke lov å fjerne noe uten tillatelse. Merk at når andre fugler i en koloni har lagt egg må alle reir i hele kolonien anses å være reir i lovens forstand, selv om de bare er påbegynt. Mange av måkeartene opptrer i kolonier. Reir som benyttes av rovfugler, og som benyttes også utenfor hekketiden, anses å være beskyttet av § 15 hele året.

Konklusjon: Man kan fjerne reir straks de første stråene /pinnene legges. Hvis andre fugler i kolonier har lagt egg er alle reir i kolonien fredet selv om de bare er påbegynt. Kilde: FHI

Fugler kan være smittebærere

Fugler kan være et alvorlig problem i forhold til smitte, bakterier og parasitter. I tillegg er fugler også bærer av andre typer skadedyr. Det er også alltid en risiko for at fugler kan spre smittsomme sykdommer, som f. eks. Salmonella. I reir og på hekkeplasser finner man også ofte andre typer skadedyr som lopper, melbiller. Disse kan komme seg videre inn i bygninger og forårsake ytterligere skader og nødvendige tiltak.

Under hekketiden kan også fugler være svært aggressive, og blir da til et problem. I tillegg inneholder avføring fra fugler stoffer som er skadelige for blanke overflater som f. billakk. I bymiljøer er også duer et problem. Duene har ofte tilholdssted på fasadeutspring, og disse fasadene blir tilgriset med avføring

Snakk med oss om fuglesikring, ring oss eller benytt kontaktskjemaet nedenfor.

Referanser:

Lov om dyrevelferd:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven):

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=Naturmangfoldlovens

Bydua (Columba livia var. domestica)

https://www.fhi.no/sk/skadedyrveilederen/fugler/bydue/

Gråspurv (Passer domesticus)

https://www.fhi.no/sk/skadedyrveilederen/fugler/graspurv/

Hakkespetter (Picidae)

https://www.fhi.no/sk/skadedyrveilederen/fugler/hakkespetterspetter/

Måker (Måkefamilien – Laridae)

https://www.fhi.no/sk/skadedyrveilederen/fugler/maker/

 

 

 

 

Kontakt oss

Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon eller tilbud. Vi tilbyr også kostnadsfri befaring dersom dette er ønskelig.

Vennligst bruk kontaktskjemaet, eller kontakt oss direkte på telefon: 33 44 33 00