Skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll

Nesthood tilbyr moderne, effektive og miljøvennlige metoder for skadedyrkontroll. Vi ønsker også å forklare begrepene skadedyrkontroll, skadedyrbekjempelse og integrert skadedyrkontroll.

Skadedyrkontroll: Å ha kontroll i forhold til å beskytte våre verdier er noe vi alle streber etter. Når det gjelder skadedyr er dette ekstra viktig! Det er ikke slik at det må være et angrep før et skadedyrfirma blir kontaktet. Her er det kontroll som er det avgjørende, og det er særlig bedrifter innenfor næringsmidler, eller bedrifter som forvalter verdier som må beskyttes som benytter seg av denne kontrolltjenesten.

Skadedyrbekjempelse: Om skaden først har skjedd, og det har blitt en infestasjon av skadedyr som gjør skade på eiendom, inventar eller næringsmidler, så er det selvfølgelig viktig å iverksette en bekjempelse på den mest effektive og miljøvennlige måten. Nesthood er opptatt av miljø, og vi utfører skadedyrbekjempelse i henhold til substitusjonsprinsippet.

Integrert skadedyrkontroll: skadedyrkontroll og skadedyrbekjempelse kombineres mange strategier og metoder for å oppnå langvarig effekt på en økonomisk og miljømessig akseptabel måte. Integrert skadedyrkontroll forutsetter en helhetlig tankegang. Eksempler på tiltak er tetting av sprekker, fjerning av matrester, bruk av feller, bruk av strøm og bruk av pesticider. Ved valg av tiltak må man hele tiden tenke på helse, miljø og økonomi. Substitusjonsprinsippet (§3-2 i forskrift om skadedyrbekjempelse) sier: «Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat».

 

Skjeggkre – Skadedyrkontroll

Vi fjerner skjeggkre raskt og effektiv med gode resultater, se hva det koster.

Skjeggkre – Nesthood kan hjelpe deg

Maur – Skadedyrkontroll

Effektiv bekjempelse av maur med åte

Maur kan våkne til liv – også i Februar!

Vår og sommer er maurtid

Veps – Skadedyrkontroll

I år blir det mye veps!

Rotter og mus – Skadedyrkontroll

Rotter og mus skal ikke være et merkbart problem hos våre kunder. Hva gjør vi?

Jeg er redd for mus jeg……

Tetting av hus mot rotte og mus – Nesthood på NRK

Nå flytter mus og rotter inn…

Landbruket – Skadedyr

Skadedyrkontroll i landbruket

Vanlige skadedyr i Norge – identifiser rett skadedyr med FHI’s skadedyrveileder

Skadedyrveilederen

Lurer du på hva slags skadedyr du har fått på besøk? Folkehelseinstituttet har som kontrollorgan for skadedyrbekjempelse i Norge utarbeidet en komplett veileder. Her vil du finne en oversikt over alle typer skadedyr, samt hva som er gjeldende lover og regler.

Skadedyrveilederen omfatter både forebygging og bekjempelse av skadedyr. Du finner også informasjon om over 150 skadedyr og andre tilfeldige gjester i hus og urbane miljøer.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon eller tilbud. Vi tilbyr også kostnadsfri befaring dersom dette er ønskelig.

Vennligst bruk kontaktskjemaet, eller kontakt oss direkte på telefon: 33 44 33 00