IK-Mat

Det er krav fra myndighetene at alle godkjenningspliktige virksomheter innenfor næringmidler etablerer et system for internkontroll, såkalt IK-Mat. Dette fungerer som en kvalitetssikring og dokumentasjon på bedriftens rutiner. Systemet tilpasses den enkelte bedrift i forhold til størrelse, type, omfang og risikoforhold.
Hensikten med et slikt system er å ivareta matsikkerhet, i tillegg til å kunne brukes som et verktøy for drifts- og produktforbedring.

 

Kontakt oss

Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon eller tilbud. Vi tilbyr også kostnadsfri befaring dersom dette er ønskelig.

Vennligst bruk kontaktskjemaet, eller kontakt oss direkte på telefon: 33 44 33 00