Nesthood tilbyr inspeksjoner med drone

Vi jobber hele tiden for å innovere og forbedre våre tjenester, og vi kan nå tilby droneinspeksjoner av tak og bygninger. Denne avanserte teknologien revolusjonerer inspeksjonsprosessen, og forbedrer deteksjonen av risikoområder for skadedyr.

Nesthood tilbyr droneinspeksjoner

En ny æra i bygningsinspeksjoner

Ved hjelp av moderne droneteknologi utstyrt med høyoppløselige kameraer, tar vi nå inspeksjoner til et helt nytt nivå. Dette tillater oss å utføre grundige undersøkelser av vanskelig tilgjengelige områder på tak og bygninger med enestående presisjon og effektivitet.

Forbedret deteksjon av skadedyrrisiko

Med droneinspeksjoner kan vi raskt identifisere potensielle inntrengingspunkter og skjulesteder for skadedyr som ellers ville vært vanskelige å oppdage. Dette inkluderer sprekker, hull, og andre strukturelle sårbarheter.

Detaljerte rapporter og utbedringsforslag

Etter hver inspeksjon, utarbeider vi en detaljert rapport som ikke bare påpeker problemområder, men også gir forslag til utbedringer. Dette gir våre kunder verdifull innsikt og mulighet til å handle proaktivt for å beskytte sine eiendommer.

Umiddelbare tiltak ved behov

I tilfeller hvor det oppdages akutte risikoområder, tilbyr vi råd og strategier for umiddelbare tiltak. Dette sikrer rask respons for å forhindre potensiell skade og infestasjon av skadedyr.

Fordeler med Droneinspeksjoner
Sikkerhet: Minimerer risiko ved å eliminere behovet for manuell klatring.
Tidsbesparende: Raskere og mer effektiv enn tradisjonelle inspeksjonsmetoder.
Kostnadseffektivitet: Reduserer langtidskostnadene ved å forebygge skader og infestasjoner.

Vår introduksjon av droneinspeksjonstjenester representerer et viktig skritt fremover i vår evne til å levere toppmoderne skadedyrkontroll og inspeksjoner. Med detaljerte rapporter og forslag til utbedringer, samt evnen til å iverksette umiddelbare tiltak, setter vi en ny standard i bransjen. Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan våre droneinspeksjonstjenester kan beskytte din eiendom mot skadedyr.

Sertifisert av Luftfartstilsynet

For å fly drone i Norge er det nødvendig å være sertifisert av Luftfartstilsynet, en regulering som sikrer trygg og ansvarlig bruk av droner i det nasjonale luftrommet. Sertifiseringen sikrer at vi som droneoperatører har tilstrekkelig kunnskap om luftfartsregler, flysikkerhet, og personvernregler, noe som er avgjørende for å forhindre ulykker og beskytte personvernet til folk på bakken. I tillegg ligger det et krav om ansvarsforsikring dersom noe skulle gå galt under en droneoperasjon. Nesthood innehar alle sertifiseringer og forsikringer for trygge droneoperasjoner.