fbpx
+47 33 44 33 00 post@nesthood.no

Om Nesthood

Nesthood AS er et 100% Norskeid firma, all vår verdiskapning skattlegges i Norge etter Norske regler. Eierne av Nesthood har nærmere 100 års erfaring fra skadedyrbransjen sammenlagt. Vi har valgt navnet Nesthood, fordi «Nest» betyr rede og «Hood» betyr beskyttelse. Vi tror dette er et navn vi kan bruke inn i fremtiden.

Nesthood AS Skadedyrkontroll, Eiendomsservice, IK-Mat (forskriften) og Smittevern er et nyetablert selskap i Vestfold. Vi har allerede bygget en liten og verdifull kundeportefølje.

Vårt konkurransefortrinn er menneskene i Nesthood. 

Vi tror fremtidens arbeidsplasser må sette menneskene i organisasjonen enda mer i fokus, og tilpasse i høyest mulig grad for at arbeidet skal være forenelig med et godt familieliv. Vårt mål er arbeidstaker-glede, eller «employee happiness» som igjen vil gi fornøyde kunder.

Priser og gjennomføring. 

Vårt fokus er kvalitet og resultat av tjenestene vi utfører. Det vil si vi bruker riktig tid for å løse oppgavene og at prisen blir noen få kroner høyere enn konkurrentene sine priser. Men stort sett blir vi billigst dersom du sammenligner innhold, hva er levert til hvilken pris.