Døgnvakt: 33 44 33 00   |   Gratis befaring   |   post@nesthood.no

Døgnvakt: 33 44 33 00  |   post@nesthood.no

Om Nesthood

Nesthood AS er et 100% Norskeid firma (ingen utenlandske eierinteresser), all vår verdiskapning skattlegges i Norge etter Norske regler. Overskuddet blir reinvestert i Norge. Eierne av Nesthood har nærmere 100 års erfaring fra skadedyrbransjen sammenlagt. Vi har valgt navnet Nesthood, fordi «Nest» betyr rede og «Hood» betyr beskyttelse. Vi tror dette er et navn vi kan bruke inn i fremtiden. Nesthood AS Skadedyrkontroll, Eiendomsservice, IK-Mat (forskriften) og Smittevern er et nyetablert selskap i Vestfold. Vi har allerede bygget en liten og verdifull kundeportefølje.

Vårt konkurransefortrinn er menneskene i Nesthood.

Vi tror fremtidens arbeidsplasser må sette menneskene i organisasjonen enda mer i fokus, og tilpasse i høyest mulig grad for at arbeidet skal være forenelig med et godt familieliv. Vårt mål er arbeidstaker-glede, eller «employee happiness» som igjen vil gi fornøyde kunder.
Vi ønsker ikke å utsette planeten vår med større belastning enn høyst nødvendig.

Vi ønsker å beskytte og bevare et økosystem med bærekraftige bestander og med et mangfold av ulike arter som naturlig hører hjemme i økosystemet. Alle arter har sin naturlige oppgave i økosystemet. Derfor bruker vi ikke for mye, ikke for lite, men helt riktig mengde med aktive preparater. Vi prøver også, så godt det lar seg gjøre å ha hele driften skybasert med ny teknologi.

Skadedyr skal ikke være et merkbart problem.

Vår garanti er: «nødvendige ekstrabesøk er gratis». Har du fulgt våre anbefalinger og det viser seg at problemet er vedvarende, jobber vi gratis til vi har løst utfordringen. Vårt mål er at kunden skal være fornøyd, og at vi i fellesskap skal oppnå gode resultater.

Responstid og døgnvakt og gratis befaring.

Vår målsetting er en rask responstid, og at vi alltid er tilgjengelig for våre kunder. Alle befaringer er gratis. Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet på telefon, vi kan også rykke ut i helger og på natta.

Vårt forretnings DNA

Leveranse over kundens forventning. Riktig pris på riktig kvalitet til rett tidsforbruk.

Samfunnsansvar og samfunnsoppdrag.

Betale skatter og avgifter. Bidra med sysselsetting og trygge og gode arbeidsplasser. Hindre smittespredning.

Erfaring og kompetanse

Eierne har nærmere 100 års erfaring i skadedyrbransjen sammenlagt.

Kunden alltid først

Vi erkjenner at våre kunder er hjertet og sjelen i vår virksomhet. Ingen kunder, ingen virksomhet. Vi jobber hardt for å innfri dine forventninger innenfor alt vi holder på med.

Priser og gjennomføring.

Vårt fokus er kvalitet og resultat av tjenestene vi utfører. Det vil si vi bruker riktig tid for å løse oppgavene og at prisen blir noen få kroner høyere enn konkurrentene sine priser. Men stort sett blir vi billigst dersom du sammenligner innhold, hva er levert til hvilken pris.

Kjøp Norsk