Problemer med kakerlakker?

Vi hjelper deg!

Problemer med kakerlakker?

Vi hjelper deg!

Nesthood Skadedyrkontroll har ekspertisen og verktøyene som trengs for å effektivt fjerne kakerlakker fra borettslag, boliger, hotellrom og sameier. Her er de vanlige trinnene de tar for å håndtere kakerlakkinvasjoner:

Inspeksjon:

Det første og viktigste trinnet er å utføre en grundig inspeksjon av områdene som er infisert. Dette inkluderer leiligheter, fellesområder og eventuelt eksterne inngangspunkter. Formålet med inspeksjonen er å fastslå omfanget av problemet og identifisere kakerlakkens skjulesteder og reire.

Identifikasjon:

Skadedyrkontrolløren vil identifisere kakerlakkartene som er til stede, da dette kan påvirke behandlingsmetoden som brukes.

Strategidokument:

Dokumentet er tilpasset den konkrete behandlingen og er et kvalitetsdokument for gjennomføringen. her definerer vi blant annet målet med behandlingen, hva som skal behandelt et omforent dokument som sikrer at alle forstår alle trinn i behandlingsprosessen.

Sanitært tiltak:

Rengjøring og fjerning av mat- og vannkilder er viktig for å fjerne kakerlakkeres grunnleggende overlevelsesbehov. Beboere kan bli bedt om å samarbeide for å minimere tilgangen til disse ressursene.

Behandling:

Basert på inspeksjonen og kakerlakkens art, vil skadedyrkontrolløren velge passende behandlingsmetoder. Dette kan inkludere bruk av insektmidler, sprøyting, limfeller, eller termisk behandling. Giftige kjemikalier brukes med forsiktighet og kun når nødvendig for å minimere risikoen for mennesker og kjæledyr.

Tette inngangspunkter:

Eventuelle sprekker, hull eller andre inngangspunkter i bygningen som kakerlakker kan bruke, blir tettet for å forhindre fremtidige invasjoner.

Oppfølgende inspeksjoner:

Etter at behandlingen er gjennomført, vil skadedyrkontrolløren planlegge oppfølgende inspeksjoner for å sikre at kakerlakkinvasjonen er fullstendig eliminert. Dette kan kreve gjentatte behandlinger for å sikre at alle kakerlakker er borte.

Beboeropplæring:

Skadedyrkontrolløren vil ofte gi beboere råd om hvordan de kan bidra til å forhindre kakerlakkinvasjoner i fremtiden. Dette kan inkludere tips om sanitet, matoppbevaring og generell forebygging.

Det er viktig å merke seg at samarbeid med beboere er avgjørende for en vellykket kakerlakkfjerning. Alle bør være villige til å samarbeide med skadedyrkontrolløren og følge eventuelle retningslinjer som er gitt for å hindre tilbakefall.

Ved å følge disse trinnene og arbeide sammen med en profesjonell skadedyrkontrollør, kan et borettslag, sameier, boliger og hotellrom effektivt håndtere og fjerne kakerlakker for å skape et trygt og hygienisk miljø for alle beboerne.

Tysk Kakerlakk den vanligste i Norge, les mer her https://www.fhi.no/sk/skadedyrveilederen/kakerlakker/tysk-kakerlakk