Smittevern

Covid-19 har gitt oss noen nye perspektiver på hvor viktig det er med gode rutiner rundt dette med smittevern. Det er viktigere enn noensinne at personer som oppholder seg i det offentlige rom skal føle seg ivaretatt, og at de trygt kan besøke nettopp din bedrift uten at det skal være fare for å bli utsatt for evt. smitte. Dette gjelder ikke bare Covid-19, men også å eliminere faren for smitte fra andre usynlige smittekilder.

Desinfisering og smittevern

Desinfiserte og rene overflater er kritisk og helt nødvendig for å unngå fare for enhver type virussmitte. Det ligger et tungt ansvar på bedrifter og foretak som tilbyr tjenester hvor mennesker ferdes at disse kan føle seg trygge på at dette med smittevern er ivaretatt på en forsvalig måte, og utført av fagpersonell med de rette kvalifikasjoner og sertifiseringer.

Snakk med oss

Vi kan hjelpe deg med nødvendige tiltak slik at din bedrift eller virksomhet raskt kan komme tilbake til normalen. Alle bedrifter og virksomheter har ulike behov, og vi kan skreddersy løsninger slik at smittevern og desinfisering blir ivaretatt på best mulig måte.

Ta kontakt med oss, så tar vi en prat

Kontakt oss

Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon eller tilbud. Vi tilbyr også kostnadsfri befaring dersom dette er ønskelig.

Vennligst bruk kontaktskjemaet, eller kontakt oss direkte på telefon: 91 66 33 00