Skadedyrkontroll i landbruket

Skadedyrkontroll i landbruket

Skadedyrkontroll i landbruket Skadedyr er en fellesbetegnelse på et eller flere dyr som utnytter ressurser som også har interesse for mennesker. Skadedyr kan forårsake ulike skader, de kan være smittebærere, og føre til store økonomiske tap. Skadedyr i landbruket I...
Smittevern – Desinfisering og Covid-19

Smittevern – Desinfisering og Covid-19

Smittevern – Desinfisering og Covid-19 Skape trygge og rene miljøer vil være avgjørende for bekjempelse av Covid-19 viruset i tiden som kommer. Det er ikke bare den personlige hygienen som vil være viktig, men også miljøene vi ferdes i. Det går mot at samfunnet...