Skadedyrkontroll i landbruket

Skadedyrkontroll i landbruket

av | des 1, 2020 | IK-Mat, Skadedyrkontroll, Smittevern

Skadedyr er en fellesbetegnelse på et eller flere dyr som utnytter ressurser som også har interesse for mennesker. Skadedyr kan forårsake ulike skader, de kan være smittebærere, og føre til store økonomiske tap.

Skadedyr i landbruket

I landbruket kan skadedyr forårsake store problemer. I driftsbygninger kan rotter og mus enkelt finne veien inn og gnage på strømførende ledninger og annet utstyr som igjen kan føre til brann og vannskader. Rotter og mus forurenser også omgivelsene i form av urin og avføring.
Et annet stort problem i lanbruket, er ulike insekter som kan finne ideelle leveforhold i lagrede varer, hvor insekten vil legge egg og formere seg relativt raskt. I besetninger kan det også oppstå problemer med flyvende insekter som også kan være smittebærere, i tillegg til å være svært sjenerende for både mennesker og dyr.
Begrensning og kontroll på skadedyr er viktig i landbruket for å hindre smitte, oppblomstring av epedemier, i tillegg til å beskytte utstyr og bygningsmasse.

Nesthood din støttespiller i landbruket

Vår styrke er at vi tilbyr 100% tilgjengelighet til enhver tid. I landbruket er forebygging og bekjempelse av skadedyr en naturlig del av det daglige vedlikeholdet, og det er viktig å ha en god strategi for å iverksette både forebyggende og strakstiltak dersom et skadedyrproblem skulle oppstå.
Nesthood kan bidra med inspeksjon og kartlegging av risikopunkter. Med bakgrunn i dette kan vi hjelpe med nødvendige forbyggende tiltak for å unngå at det vil oppstå et skadedyrproblem. Har du allerede fått et problem med skadedyr, hjelper vi deg selvfølgelig med å løse problemet på den mest effektive og miljøskånsomme måten. Vår filosofi er at skadedyr ikke skal være et merkbart problem!

Hjelp til lover og regler

Nesthood kan hjelpe deg med å følge de til envher tid gjeldende regler og forskrifter for landbruk og gårdsdrift:
KSL – Kvalitetssystem i landbruket

Hvordan kan vi hjelpe deg?

En kostnadfri og grundig befaring/inspeksjon utført av våre dyktige teknikere vil gi deg en god oversikt over risikosoner, og hvor det eventuelt bør iverksettes forbyggende tiltak.

Skal vi ta en prat? Ring oss på telefon 33 44 33 00, eller benytt kontaktskjemaet nedenfor.

 

Kjøp Norsk

Ferskeste innlegg

Kontakt oss

Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon eller tilbud. Vi tilbyr også kostnadsfri befaring dersom dette er ønskelig.

Vennligst bruk kontaktskjemaet, eller kontakt oss direkte på telefon: 91 66 33 00