Flytting av Huggorm

Flytting av Huggorm

av | jun 27, 2022 | Skadedyrkontroll

Nesthood flytter huggorm i henhold til Naturmangfoldloven og viltforskriften. Huggorm er fredet som alt annet vilt levende i Norge.

Hunndyr flytter seg gjerne omkring 50 meter, men derimot hanndyr kan vandre over en kilometer.

Naturmangfoldloven åpner for felling av hoggorm «dersom det er nødvendig for å hindre skade på person eller eiendom, er det tillatt å avlive smågnagere og krypdyr».

Forebyggende tiltak mot huggorm er å fjerne busker, kratt, steingjerder nære huset. Dette er også et godt forebyggende tiltak mot smågnagerne.

Ytterligere informasjon om huggorm finnes her https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/krypdyr-reptiler/hoggorm/?term=&h=1

Ring 33 44 33 00 eller fyll ut skjema nedenfor så kan vi gi en pris på flytting av huggorm.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon eller tilbud. Vi tilbyr også kostnadsfri befaring dersom dette er ønskelig.

Vennligst bruk kontaktskjemaet, eller kontakt oss direkte på telefon: 91 66 33 00